Dr. Zboray Géza

egyetemi adjunktus

Dr. Univ.

Korábban Biológus Tanszékcsoport–tag (2x) Kari Tanács tag (2 x) és Egyetemi Tanács tag, 2003  júniusáig 2003-ig (1 x)

Biológus TDK elnök

 

Elérhetőség:

            Szobaszám: 6-624

            telefon/mellék: 2090-555/8645

            e-mail: Zboray@cerberus.ELTE.Hu

 

Kutatási terület:

            Tudománytörténet, az anatómia, ezen belül elsősorban a neuroanatómia történetének kutatása.

            Anatómiai múzeológia

 

Oktatott tárgyak:

 

Összehasonlító anatómia                             előadás             biológusoknak

Ugyanezen tárgy oktatása angolul, külföldi hallgatóknak.

Összehasonlító neuroanatómia                     gyakorlat          biológus, szakirány

Összehasonlító szövettan                             gyakorlat          biológus, szakirány

Összehasonlító anatómia                             előadás             biológia kieg.szak

Összehasonlító élettan                                 előadás           a SZIE Állatorvostudományi Karán

Mikroszkópos technikák                             gyakorlat          zoológus posztgrad.

 

 

 

Elnyert pályázatok:

 

            Az utóbbi 5 évben:

 

PFP pályázat a Zoologiai, Anthropologiai és Paleontologiai Múzeum gyüjteményének fejlesztésére. 1,200,000 Ft. –ot nyertünk

 

Tankönyvpályázat az Összehasonlító anatómiai praktikum I. kötete harmadik kiadásához, a Tankönyvkiadóval közösen, 2, 900,000 Ft.-ot nyertünk.

 

A XXV. OTDK szervező titkáraként pályáztam a MM-hez egy korszerű számítógép és monitor beszerzésére; 150.000 Ft-ot nyertem e címen.

 

Múzeumi Pályázat a Biológiai és Paleontológiai Múzeum állományának gyarapítására; 800,000 Ft-os támogatást nyertünk  a Művelődésügyi Minisztérium által meghirdetett pályázaton.

 

2002-ben a Kari TDK két éves időtartamra 30 millió Ft-os támogatást nyertünk el. A pályázatot Dr Weidinger Tamás, a Kari TDT titkára írta, de a Biológus TDK eddigi eredményei fontos szerepet játszottak a sikerben. Az első évi „Biológus hányad” 640,000 Ft. volt beruházásra és 130,000 Ft. dologi kiadásokra.

 

A Múzeumi célokra történt pályázatok esetében a pályázatokat én írtam, a kapott összeget az Állatrendszertani, az Embertani, az Őslénytani és az Állatszervezettani Tanszék javára egyenlő arányban osztottuk el. 

 

 

Publikációs lista:       

 

            Cikkek referált nemzetközi folyóiratokban:

 

Zboray, G.: The effect of continuous light and darkness on the subcommissural organ and glomerular zone of adrenals of the white rat. Acta Biol. Hung., 15: 337-341, 1965.

 

Péczely, P., Zboray, G.: CRF and ACTH activity in the median eminence of the pigeon. Acta Physiol. Hung., 32: 229-239, 1967.

 

Péczely, P., Zboray, G.: Die Rolle  der Eminentia mediana in der zentraler  Regulierung der Funktion der Vogel-Nebenniere. Conference of European Comparative Endocrinologists, Carlsbad, 1967.

 

Kovács, J., Réz,G., Kovács, A.L.,Csák, J. Zboray, G.: Autophagocytosis: Freeze fracture morphology, effect of vinblastine and influence of transcriptional and translational inhibitors. Acta Biol. Med. Germ. 41:131-135, 1982.

 

Fellinger, E., Réz, G., Gueth, S., Zboray, G., Pálfia, Z., Deák, F., Kovács, J. (1984) Protective effects of Zn++ and Cd++ against the detachment of membrane-bound ribosomes, caused by Cd++ in rat liver ( Abstr. ) Acta Biochim. Biophys. 19.p. 117., 1984

 

 

Cikkek, előadáskivonatok nem referált nemzetközi folyóiratokban:

 

Zboray, G.:  Effects of stress stimuli on the activity of the hypothalamus-hypophysis-adrenal system of frogs.  Publ. of the Demographic Res. Inst., 32: 77.,1970.

 

Sass, M., Zboray, G.: In vitro examinations of the hypothalamus-hypophysis system of Rana esculenta. Publ. of the Demographic Res. Inst., 32: 78., 1970.

 

Zboray, G., Sass, M.: Különböző kezelések hatása a kecskebékák, (Rana esculenta L.) hypothalamusának CRF-aktivitására. A X. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetője, Szeged, 1972.

 

Sass, M., Zboray, G.: Éter stress hatása a kecskebékák hypothalamus-hypophysis-mellékvese rendszerére. A X. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Szeged, 1972.

 

Fellinger, E., Réz, G., Gueth, S., Zboray, G., Pálfia, Zs., Deák, F., Kovács, J.: A Zn és a Cu  védő hatása a membránkötött riboszómák Ca által okozott leválása ellen patkány májban. Biokémiai Vándorgyűlés, 1982, Budapest

 

Fellinger, E., Zboray, G., Réz, G., Kovács, J.:Nehézfém-ionok hatása a ribosoma ER membrán kapcsolatra patkány májsejtekben. A XV. Biológiai Vándorgyűlés előadásai, MBT, Budapest, 1982.

 

Réz, G., Kovács, A.L., Csák, J., Zboray, G., Kovács, J.: Vinblastine induced changes of autophagocytosis and RER in the mouse exocrine pancreas and rat liver, in: Intracellular protein catabolism (Abstracts of the IV-th Symposium, Eds: Aurich, H., Wielander, B., Bohley, P., p. 147., Halle-Saale, 1981.

 

G. Zboray, D. Szalóki, J. Kiss, V. Forgó and P. Péczely:The effect of thyreoidectomy on the structure and composition of the calcified eggshell of the goose. Poster on the V. International Symposium on Avian Endocrinology, Edinburgh, Scotland, 13th-17th September.1992.

 

 

Könyvek, tankönyvek, jegyzetek:

 

Zboray G.: A köztakaró. In: Állatszervezettani Gyakorlatok (Sejt- és szövettani rész) Szerk.: M.Odorfer Magdolna. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.

 

Az érzékszervek. In: Állatszervezettani Gyakorlatok (Sejt- és szövettani rész) Szerk.: M.Odorfer Magdolna. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.

 

Összehasonlító anatómia, I. kötet. Gerinctelen állatok. Egyetemi jegyzet, 215 oldal. Írta az Állatszervezettani Tanszék Munkaközössége, szerk.: Zboray, G. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.

 

Összehasonlító anatómia, II. kötet. Gerinces állatok. Egyetemi jegyzet, 595 oldal. Írta az Állatszervezettani Tanszék Munkaközössége, Szerk.: Zboray G., Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

 

Zboray-Sass-Kőműves: Embryologia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. Egyetemi Jegyzet, 180 oldal. (Azóta számos utánnyomás)

 

Összehasonlitó anatómiai praktikum. Egyetemi Tankönyv. Szerk.: Zboray Géza I.. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 347 oldal.

 

Összehasonlitó anatómiai praktikum.  Egyetemi Tankönyv, Szerk.: Zboray Géza I. kötet, második, javitott kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, 378 oldal.

 

Zboray G.: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon I. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.

 

Zboray G.: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

 

Zboray G.: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon III. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk.: Sass Miklós és Zboray Géza.  III. kötet. Sass Miklós: A köztakaró. Eötvös Kiadó, Budapest, 1995.

 

Összehasonlító anatómiai praktikum, Egyetemi Tankönyv, Szerk.: Zboray Géza, II. kötet, 366 oldal,  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.

Zboray G.: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon IV. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk.: Sass Miklós és Zboray Géza. II. kötet. Sass Miklós: Fejlődéstan. Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk: Sass Miklós és Zboray Géza. XI. kötet. Zboray Géza: Az idegrendszer. Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, V. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1997.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk: Sass Miklós és Zboray Géza. XII kötet. Zboray Géza: Az érzékszervek. Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, VI. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1998.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, VII. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1998.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk: Sass Miklós és Zboray Géza. VII. kötet. Kondics Lajos: A kiválasztószervek. Eötvös Kiadó, Budapest, 1998.

 

Összehasonlitó anatómiai praktikum. Egyetemi Tankönyv. Szerk.:Zboray Géza I. kötet, harmadik, javított kiadás, 407 oldal, Tankönyvkiadó, Budapest, 1998..

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, VIII.. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1999.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk: Sass Miklós és Zboray Géza. VIII. kötet. Sass Miklóa: Az ivarszervek. Eötvös Kiadó, Budapest, 1999.

 

Összehasonlító anatómiai előadások. Egyetemi tankönyv, Szerk: Sass Miklós és Zboray Géza. I. kötet. Kovács Jánosa: Sejttan. Eötvös Kiadó, Budapest, 1999.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, IX.. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1999.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, X. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2000.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, XI. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2000.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, XII. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2001.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, XIII. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2001.

 

Összehasonlító anatómiai praktikum, Egyetemi Tankönyv, Szerk.: Zboray Géza, II. kötet, második, átdolgozott kiadás, 444 oldal, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

 

Összehasonlító anatómiai praktikum, Egyetemi Tankönyv, Szerk.: Zboray Géza, I. kötet, negyedik átdolgozott kiadás, 407 oldal,  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, XIV. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2002.

 

Zboray Géza: Anatómiai címszavak, in: Magyar Nagylexikon, XV. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2002.

 

 

Egyéb fontosnak tartott információk:

 

OTKA-Zsüri tag, EMB, Idegtudományok

Az Eövös József Collegium Tanári Tanácsadó Testületének tagja

Az Országos TDT-ben az ELTE TTK szakterületi  képviselője

Állattani Közlemények, Szerkesztőbizottsági Tag.

A Biológus TDK vezetője 1995-től

 

Kitüntetések:

o        A Kar Kiváló Oktatója, 1984

Kiváló Munkáért; A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsától 1986

o        A Kar Kiváló Oktatója, 1990

o        Elismerő oklevél a tanszéki diákköri munka irányításáért; 1990

o        A Kar Kiváló Oktatója, 1997

o        Kari TDK emlékérem, 1998?-ban

o        Elismerő Oklevél a Kari TDK munkáért, 2000

o        A Kar Kiváló Oktatója, 2002

o        A Magyar Tudományért emlékérem, 2002-ben (OTDTtől)

o        Pro Universitate kitüntetés - 2002-ben, A Biológiai és Palontologia Múzeumért.

o        Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 2003